suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Förpackningstillstånd för utsäde och utsädespotatis

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Packeriet ska ha yrkeskunnig personal och lämpliga lokaler och anordningar för förpackningsverksamheten. Förpackaren ansöker om tillstånd via Touko tjänsten. Packeriet redogör i ansökan för anskaffningen av utsäde, hanteringen, lagringen och den övriga verksamheten samt uppger sina kontaktuppgifter. Efter att ansökan har inkommit inspekterar Livsmedelsverkets utsädesenhet de nya packerierna i pack ...

Gör så här

Fyll i ansökan om fröförpackningstillstånd i Touko-tjänsten.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Packeriet ska ha tillgång till yrkeskunnig personal, behövliga och tillräckliga lokaler, lager, utrustning för att bilda utsädespartier och göra dem marknadsföringsdugliga.


Tidsfrist

Ansökan ska lämnas in senast tre månader innan det gällande tillståndet upphör att gälla.

Handläggningstid

Godkännande av fröpackerier: 6 månader

Giltighetstid

10 år

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Livsmedelsverket

Ansvarig för tjänsten

Livsmedelsverket
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 9.11.2022