suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet

Systemet EURA 2014

  • E-tjänst

EURA 2014 är en e-tjänst för administrering av projekt som delfinansierats av Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för programperioden 2014–2020. I systemet ...

Läs mer

Webbsida

https://www.eura2014.fi
E-tjänsten kräver identifiering.
E-tjänsten kräver elektronisk underskrift.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Arbets- och näringsministeriet
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsministeriet
Uppdaterad: 4.3.2020