suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Projektfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är en strukturfond som gynnar verkställandet av Europa 2020-strategin med målet att stöda konkurrenskraften hos små och medelstora företag, produktionen och utnyttjandet av den nyaste kunskapen och kunnandet samt främjandet av koldioxidsnål ekonomi.

Fonden finansierar utvecklingsprojekt som verkställer något av målen i Hållbar tillväxt och jobb 2014- ...

Gör så här

Aktuell information om ERUF-projektfinansieringen och ansökningstiderna finns på webbtjänsten Strukturfonder.fi. På webbtjänsten kan du bekanta dig med grunderna för Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 – Strukturfondsprogrammet för Finland, ansökningstiderna och -temata. På webbtjänsten finns även anvisningar för den sökande. Du får även hjälp av ansvarspersonerna vid NTM-centralerna och SHM, och vi rekommenderar att du tar kontakt med dem då du planerar ett nytt projekt.

Lämna ansökan elektroniskt i EURA 2014-systemet innan den utsatta tid som anges på ansökningsanmälan.

Ansökan behandlas i regel inom två–tre månader från att ansökningstiden gått utt.

För vem och på vilka villkor

Finansiering kan ansökas av företag och företagsgrupper, forsknings- och utbildningsorganisationer, näringslivets utvecklingsorganisationer, kommuner och andra offentliga samfund, föreningar och andelslag.

Verksamhet som finansieras med ERUF-finansiering ska vara projektartad och ska skilja sig från organisationens normala verksamhet. I ERUF-projekten riktas åtgärderna främst mot små och medelstora företag, forsknings- och utbildningsorganisationer och kommuner. Den sökande bör ha projektkunnande, förutsättningar att genomföra projektet samt beredskap att fortsätta verksamheten efter projektet.

Projektets genomföringstid är i allmänhet från ett till tre år. Egen finansiering förutsätts av den sökande och projektet ska i regel gynna det område där finansiering söks. Finansieringen betalas ut mot realiserade kostnader, så den sökande förutsätts även ha en s.k. bufferfinansiering.

Den finansierande myndigheten utvärderar och poängsätter ansökan med allmänna och specifika urvalsgrunder, dessa finns förklarade på sidan För sökanden på webbplatsen Strukturfonder.fi. För att få finansiering ska den sökande och projektet uppfylla alla de allmänna urvalskriterierna. I utvärderingen kan dessutom regionspecifika urvalsgrunder och ansökningsspecifika prioriteringar användas.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen, NTM-centralen i Tavastland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 16.12.2021