suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Europeiska socialfondens projektfinansiering

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Europeiska socialfonden (ESF) är en strukturfond via vilken Finland får Europeiska unionens stöd. Syftet med ESF-finansieringen är att stöda sysselsättningen och anställningsförutsättningarna genom att utveckla kompetensen och servicestrukturen.

Fonden finansierar utvecklingsprojekt som verkställer något av målen i Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 – Strukturfondsprogrammet för Finland. Centra ...

Gör så här

Aktuell information om ESF-projektfinansieringen och ansökningstiderna finns på webbtjänsten Strukturfonder.fi. På webbtjänsten kan du bekanta dig med grunderna för Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 – Strukturfondsprogrammet för Finland, ansökningstiderna och -temata. På webbtjänsten finns även anvisningar för den sökande. Dessutom får du hjälp av ansvarspersonerna vid NTM-centralerna och SHM, och vi rekommenderar att du tar kontakt med dem då du planerar ett nytt projekt.

Lämna ansökan elektroniskt i EURA 2014-systemet innan den utsatta tid som anges på ansökningsanmälan.

För vem och på vilka villkor

Finansiering kan sökas av till exempel kommuner, organisationer, läroinrättningar, forskningsinstitut, företag och andra samfund med rättshandlingsförmåga. Eventuella stödmottagare har definierats närmare i beskrivningen av de prioriterade områdena i Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 – Strukturfondsprogrammet för Finland.

Den finansierande myndigheten utvärderar och poängsätter ansökan med allmänna och specifika urvalsgrunder, dessa finns förklarade på sidan För sökanden på webbplatsen Strukturfonder.fi. För att få finansiering ska den sökande och projektet uppfylla alla de allmänna urvalskriterrierna. I utvärderingen kan dessutom regionspecifika urvalsgrunder och ansökningsspecifika prioriteringar användas.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 19.11.2021