suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Regionalförvaltningens e-tjänst - Fiskerihushållningstjänster

  • E-tjänst

I e-tjänsten kan du ansöka om understöd för iståndsättningsåtgärder för fiskerihushållning samt understöd för främjande av fiskerihushållning och verksamhetsunderstöd för fiskeriområden. Dessutom kan du ansöka om utbetalning av iståndsättningsåtgärder och projekt för främjande.

Vid elektronisk ärendehantering rekommenderar vi att använda Suomi.fi-fullmakter. Vid ansökan om fiskeriunderstöd har an ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 13.12.2023