suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands miljöcentral (Syke)

Information för de som importerar, använder och säljer kylmaskiner samt för tillsynsmyndigheter

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Finlands miljöcentral (Syke) erbjuder information om skyldigheter och begränsningar för import och innehav av fluorerade växthusgaser (F-gaser), ämnen som bryter ned ozonskiktet och maskiner som innehåller sådana gaser på sin webbplats. På webbplatsen finns även information om skyldigheter som gäller försäljning, installering och underhåll av maskinerna samt om tillvaratagandet av ämnena, om hur m ...

Gör så här

Bekanta dig med miljöförvaltningens webbplats om fluorerande växthusgaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet. Vid behov kan du fråga Syke ods.f-kaasut@syke.fi.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Finlands miljöcentral (Syke)

Ansvarig för tjänsten

Finlands miljöcentral (Syke)
Ansvarig för texten: Finlands miljöcentral (Syke)
Uppdaterad: 19.5.2023