suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands miljöcentral SYKE

Tillsynsanvisningar för ozon- och F-gasförordningarna

  • Utskrivbar blankett

Tillsynsanvisning för myndigheter som övervakar underhållet av maskiner som innehåller medel som försvagar ozonskiktet eller fluorerande växthusgaser är avsett som stödmaterial för tillsynsmyndigheter ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Finlands miljöcentral SYKE
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands miljöcentral SYKE
Uppdaterad: 17.1.2022