suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands miljöcentral (Syke)

Skyldigheter och begränsningar som gäller fluorerande växthusgaser

  • Webbsida

Finlands miljöcentral erbjuder aktuell information om skyldigheter och begränsningar för import och innehav av fluorerade växthusgaser (F-gaser) och maskiner som innehåller sådana gaser på sin webbplats. På webbplatsen finns även information om skyldigheter som gäller försäljning, installering och underhåll av maskinerna samt om tillvaratagandet av ämnena, om hur maskinerna ska markeras, om använd ...

Basuppgifter om tjänsten

Ansvarig organisation

Finlands miljöcentral (Syke)

Område

Hela Finland

Tillgängliga språk

finska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands miljöcentral (Syke)
Uppdaterad: 17.1.2022