suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands miljöcentral (Syke)

Försäljning av maskiner som innehåller F-gaser till konsumenter – rekommendation till praxis

  • Utskrivbar blankett

Det rekommenderas att en maskin som innehåller f-gaser och vars installering kräver att man ingriper i kylkretsen endast säljs till konsumenter tillsammans med behörig installering. Om detta inte är praxis ska försäljaren försäkra sig om att maskinen installeras av en behörig installationsfirma. De uppgifter som behövs ska begäras av kunden på en separat blankett innan maskinen säljs.

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Finlands miljöcentral (Syke)
Uppdaterad: 19.5.2023