suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fastställande av könstillhörighet och en ny personbeteckning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Fastställande av könstillhörighet innebär att ditt kön som antecknats i befolkningsdatasystemet korrigeras så att det motsvarar din könsidentitet. I samband med fastställandet av könstillhörigheten ändras din personbeteckning.

Det kan fastställas att du tillhör ett annat kön om följande villkor uppfylls:

  • du är myndig
  • du är finsk medborgare eller bosatt i Finland
  • du skriver i din ansökan din ...

Gör så här

Gör ansökan med webblanketten. Om du inte kan sköta ditt ärende på nätet, kan du ringa Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Bekanta dig med informationspaketet. Bekräfta din ansökan med webblanketten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Ansvarig för tjänsten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 17.4.2023