suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Garanterad dagvård, avtal om att avbryta dagvården

Ansvarig organisation: Karleby stad

Daghemsföreståndaren och familjen ingår ett skriftligt avtal om garanterad dagvårdsplats senast två (2) veckor före garantin träder i kraft. Läs mer om kriterierna för garanterad dagvårdsplats på www.kokkola.fi > Utbildning och fostran > Småbarnspedagogik och dagvård > Garanterad dagvårdsplats.

Område: Karleby

Blankettens leveransuppgifter

OBS! Blanketten ska fyllas i tillsammans med daghemsföreståndaren. Daghemsföreståndaren lämnar in blanketten till kontorstjänster för småbarnspedagogi

Blanketten fylls i med daghemsföreståndaren.

PB 43

67100Karleby


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.