suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Affärsverksamhetsplan, blankett 3430sv

  • Utskrivbar blankett

Till ansökan om startstöd för unga jordbrukare eller investeringsstöd för jordbruket ska fogas en affärsplan som är en utvecklingsplan för sökandens jordbruksföretag. I den presenteras uppgifter om den som ansöker om stöd och besittningen av jordbruksföretaget, granskningen av jordbruksföretagets begynnelsesituation, målen för utvecklingen av jordbruksföretagets verksamhet, åtgärderna för att uppn ...

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

NTM-centralen
Blanketten levereras som bilaga till ansökningen av unga odlars – och jordbruksinvesteringsstödet.

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 10.9.2021