suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Startstöd till unga jordbrukare

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

NTM-centralerna ger finansiering till lantbruksföretagare vid generationsskiften och ägarbyten genom startstöd till unga jordbrukare.

Du kan ansöka om startstöd till unga jordbrukare om du börjar som jordbrukare för första gången som lantbruksföretagare och huvudansvarig för jordbruket och är under 41 år vid inlämningen av ansökan.

Du kan börja driva jordbruk antingen genom att köpa eller hyra ett jordbruk. För att få startstöd ska dina årliga intäkter som företagare för jordbruket efter beviljandet av stödet uppgå till minst 15 000 euro (lägre stöd) eller 25 000 euro (högre stöd) baserat på verksamhetsplanen.

Starttidpunkten är den tidpunkt då du blir huvudansvarig för att sköta jordbruket och får ett överlåtelsebrev eller ett skriftligt hyresavtal för jordbruket. Driften av jordbruket anses ha startat när dina intäkter som företagare enligt verksamhetsplanen minst uppgår till 12 000 euro.

Gör så här

Stödet kan ansökas kontinuerligt. Ansökningarna handläggs per stödperiod, vilka är:

 • 1.11–31.1
 • 1.2–30.4
 • 1.5–31.7
 • 1.8–31.10

1) Kontakta NTM-centralen i ditt område före du gör upp ansökan. De sakkunniga vid NTM-centralen ger dig råd med att göra upp ansökan.

2) Kontrollera att du har de krävda rättigheterna för att logga in i tjänsten Hyrrä på din organisations vägnar, eller att du har gett någon annan person tillräcklig fullmakt att uträtta ärenden på din organisations vägnar i Hyrrä

3) Fyll i den elektroniska ansökan och bifoga de nödvändiga bilagorna. Affärsverksamhetsplanen ska finnas som bilaga till ansökan.

4) Underteckna och skicka in ansökan för handläggning.

Ansök om startstöd inom 24 månader från att du startar driften av jordbruket.

För vem och på vilka villkor

Stödet kan ansökas av

 • Jordbrukare under 41 år som börjar driva ett jordbruk för första gången
 • En privaträttslig sammanslutning som börjar driva ett jordbruk som näringsgren. I sammanslutningen ska bestämmanderätten innehas av en eller flera fysiska personer som uppfyller kraven för beviljande av stödet.

Du måste ha tillräckliga kunskaper för att kunna få startstöd. Minimikraven är:

 • Utbildning i naturbruk på andra stadiet eller annan motsvarande utbildning eller
 • Tre års erfarenhet av jordbruk och
 • Ändamålsenlig utbildning för att bedriva företagsverksamhet på minst 20 studieveckor/30 studiepoäng eller kompetenspoäng. I utbildningen ska det ingå ekonomisk utbildning på 10 studieveckor/15 studie- eller kompetenspoäng. 

Tillräcklig yrkeskompetens ska uppnås senast 36 månader efter beviljandet av stödet. 

Bifoga en verksamhetsplan till ansökan, i vilken du visar att ditt jordbruksföretag är lönsamt.

Ansökan ska lämnas in innan du fyller 41 år. Ansök om startstöd inom 24 månader från att du startar driften av jordbruket. I tjänsten Hyrrä kan du ansöka om stöd, följa hanteringen av dina ärenden och se dina ansökningsuppgifter.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNärings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 1.10.2020