suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Skuldförteckning, blankett 500sv

  • Utskrivbar blankett

På blanketten ska alla krediter anges, även avbetalnings-, konto- och motsvarande krediter samt skatte- och utsökningsskulder osv.

Blankettens leveransuppgifter

NTM-centralerna
Skicka den ifyllda blanketten som bilaga till ansökan på papper eller lägg på elektronisk väg i bilagorna till ansökan i systemet Hyrrä.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 15.10.2020