suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Avgörande om planeringsbehov eller undantagsbeslut

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Om den som bygger önskar avvika från planen eller från andra bestämmelser enligt markanvändnings- och bygglagen, andra bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller andra begränsningar behövs ett beslut om undantagslov innan bygglov beviljas.

Behovet av avgörande som gäller planeringsbehov eller undantagslov bestäms i enskilda fall oftast av en byggnadsinspektör om behovet inte har konstatera ...

Gör så här

Anvisningar och blanketter för undantagstillstånd och avgörande som gäller planeringsbehov fås från tekniska servicecentrets kundtjänst.

Förhandsrådgivning om behovet av undantagstillstånd och avgörande som gäller planeringsbehov ges av ledande byggnadsinspektören.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

För undantag krävs alltid en särskild orsak. Undantaget får inte föra med sig olägenhet till exempel för annan användning av området eller naturen. Beslutet om undantag eller avgörandet som gäller planeringsbehov gäller den tid som meddelas i beslutet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ansökande av byggnadstillstånd kan i vissa fall förutsätta avgörande om planeringsbehov eller undantagsbeslut före byggnadstillståndet.

Den som bygger ska ha ett ikraftvarande avgörande om planeringsbehov om han eller hon ansöker om byggnadstillstånd för planeringsbehovsområdet. Avgörande om planeringsbehov ska ansökas hos en myndighet utsedd av kommunen före byggnadstillstånd ansöks.

Kommunen utreder om området är beläget på planeringsbehovsområdet. Området för avgörandet om planeringsbehov är ett område utanför kommunens detaljplan där det kan finnas behov för åtgärder, såsom att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp.

Avgörandet av planeringsbehovet är i kraft den tid som meddelas, högst två år. Under denna tid ska man ansöka om byggnadstillstånd.

Om den som bygger vill avvika från detaljplanen eller markanvändnings- och bygglagsenliga, eller med stöd av lagen utfärdade, bestämmelser, direktiv, förbud eller andra begränsningar som gäller byggande eller andra åtgärder såsom byggnadsordningen behövs undantagsbeslutet före byggnadstillståndet. Kommunen kan med vissa förutsättningar bevilja undantag.

Undantaget kräver alltid en särskild orsak. Undantaget får inte orsaka olägenheter till exempel för annan användning eller naturen i området.

Undantagsbeslutet är i kraft den tid som meddelas i beslutet, högst två år.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 1.6.2023