suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Utsökningsverket

Organisation

Utsökningsverket är ett ämbetsverk som lyder under justitieministeriet och som självständigt och oberoende sköter de uppgifter som i lagen föreskrivits för utsökningsverksamheten. Utsökningsverksamheten organiserades från och med 1.12.2020 som ett riksomfattande ämbetsverk, då de lokala utsökningsverken, landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland och Riksfogdeämbetet lades ned.

Utsökningen verkställer på ansökan domar som domstolar gett samt indriver direkt utsökbara fordringar, som böter, skatter och försäkringspremier. Utsökningens uppgifter beskrivs närmare under Information om utsökningen. Utsökningsverkets centralförvaltning svarar för den administrativa ledningen, styrningen och tillsynen inom utsökningen.

Utsökningsverkets nätverk med 64 verksamhetsställen täcker hela Finland. Utsökningsverkets centralförvaltning och huvudverksamhetsställe finns i Åbo. En del av centralförvaltningens uppgifter sköts i Helsingfors. Dessutom är vissa av centralförvaltningens uppgifter utlokaliserade till Utsökningsverkets övriga verksamhetsställen.

Mer information på webbplats utsokningsverket.fi.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler