suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Utsökningsverket

Borgenär vid utsökning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En borgenär kan be utmätningsmannen vidta åtgärder efter det att domstolen har fastställt betalningsskyldigheten beträffande hans fordran. Förutom att driva in skulder kan utsökningen tvinga fram vissa andra domstolsålägganden. Här kan nämnas vräkning, beslag, överlämnande av ett visst föremål samt verkställande av beslut som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt.

Domstolens beslut inleder inte automatiskt till utsökningsförfarandet. Borgenären måste till utmätningsmannen lämna in en utsökningsansökan och till den foga domstolens beslut om betalningsskyldighet eller andra åligganden eller ett annat dokument som berättigar till utsökning, till exempel ett avtal om underhållsbidrag fastställt av socialnämnden.

Skatter och offentliga avgifter är direkt utsökningsbara, och kan därför drivas in genom utsökning utan dom eller annan utsökningsgrund.

Utsökning kan ansökas i justitieförvaltningens e-tjänst. En ansökan om utsökning kan också lämnas skriftligt till utmätningsmannen på gäldenärens bonings- eller hemort.

Mer information på utsökningens webbplats utsokningsverket.fi.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avUtsökningsverket
Ansvarig för tjänstenUtsökningsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Utsökningsverket
Uppdaterad: 5.3.2021