suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Utsökningsverket

Utsökningens informationstjänster .

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Intyg ur utsökningsregistret (UB 1:31)

Var och en har rätt att av den lokala utsökningsmyndigheten ur utsökningsregistret få ett intyg som gäller en namngiven person (gäldenär). I intyget antecknas följande uppgifter under de två år som föregår begäran:

- sökandens och svarandens namn samt svarandens födelsedatum och hemkommun

- utsökningsärendet, den tid ärendet har varit anhängigt och registrering som passivfordran

- beloppet av sökandens fordran och det belopp som redovisats till sökanden

- hinderintygets art och datum

Intyget ges i form av en utskrift ur utsökningens informationssystem, och om anteckningar inte finns i registret, ges ett intyg också över detta. Intyget kan utfärdas för en tid av fyra år, om den som begär intyget visar att uppgifterna behövs för att trygga hans eller hennes försörjning eller något annat vägande enskilt intresse eller ett viktigt allmänt intresse.

Den som registrerats i informationssystemet har rätt att få veta vem som under de senaste sex månaderna har givits intyg om honom eller henne ur utsökningsregistret. Därför ska den som har begärt intyget meddela sitt namn, yrke och boningsort samt en evetuell anledning till ett intyg över de fyra föregående åren. Dessa uppgifter registreras i informationssystemet.

Ett intyg ur utsökningsregistret kan också beställas via justitieförvaltningens e-tjänst.

Betalningsförbudräknare

Räknaren är avsedd för löneutbetalare till vilka utsökningsmyndigheterna har skickat ett betalningsförbud som gäller en arbetstagare (gäldenär). Med räknaren beräknar man det belopp som varje månad skall innehållas av lönen och redovisas till utsökningen.

Tillläggsinformation på utsökningens webbplats oikeus.fi/ulosotto/sv

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avUtsökningsverket
Ansvarig för tjänstenUtsökningsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Utsökningsverket
Uppdaterad: 5.3.2021