suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Utsökningsverket

Gäldenär vid utsökning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När en fordran kommer in för indrivning genom utsökning skickar utmätningsmannen i allmänhet ett meddelande om att ärendet anhängiggjorts till gäldenären. Meddelandet innehåller även en uppmaning att ta kontakt och vid behov ett förhandsmeddelande om kommande utmätning.

Till gäldenären skickas dessutom också i allmänhet en betalningsuppmaning. Om gäldenären betalar sin skuld senast på betalningsuppmaningens förfallodag, görs ingen anteckning i utsökningsregistret. Då vidtar utsökningen inte heller några åtgärder för att leta efter gäldenärens egendom.

Utsökning är rättslig indrivning av fordringar. För att utsökningen ska börja krävs att borgenären ansöker om en dom om en obetald skuld hos tingsrätten och därefter ansöker om utsökning.

En skuld kan också vara direkt utsökbar, som till exempel skatter, böter eller försäkringspremier. Då kan borgenären överföra dem för utsökning genom en ansökan.

Tillläggsinformation på utsökningens webbplats utsokningsverket.fi.

Utsökningens e-tjänst https://asiointi2.oikeus.fi/ulosotto/#/

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avUtsökningsverket
Ansvarig för tjänstenUtsökningsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Utsökningsverket
Uppdaterad: 5.3.2021