suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Utsökningsväsendet

Utsökningens organisation

Organisatoriskt indelas utsökningen i utsökningsmyndigheterna och utsökningens administrativa myndigheter.

Utsökningsmyndigheter

Utsökningsuppgifterna sköts av de lokala utmätningsmännen: ledande häradsfogdar, häradsfogdar och landskapsfogden på Åland. De biträds av häradsutmätningsmän, och på Åland landskapsutmätningsmän, som i praktiken sköter de flesta enskilda utsökningsärendena (ca 2,5 miljoner ärenden/år). Dessutom finns det kontorspersonal vid exekutionsverken. Sammanlagt arbetar omkring 1 300 personer inom utsökningsväsendet.

Utsökningsdistrikten är utsökningssverk och deras verksamhetsområde utgörs av ett eller flera kommuner. Totalt finns det 22 utsökningsdistrikt.

Utsökningens administrativa myndigheter

Utsökningsväsendets centralförvaltningsmyndighet, Riksfogdeämbetet, inledde sin verksamhet i början av 2010.

Riksfogdeämbetet sköter främst operativa förvaltningsärenden, såsom resultatstyrning, utbildning, personalförvaltning och inspektion av utsökningsmyndigheterna. En speciell uppgift är att garantera kundservicen i landet. Ämbetsverket leds av riksfogden och personalen består av ca 25 tjänstemän. Ämbetsverket har verksamhetsställen i Åbo och Helsingfors.

Justitieministeriet ansvarar för strategisk planering, styrning, budgetplanering och beredning av författningar.

Kontaktuppgifter

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2302414-4