suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Statsrådets kansli

Statsrådets kansli är ett ministerium som under statsministerns ledning svarar för tillsynen över genomförandet av regeringsprogrammet och biträder statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Till kansliets uppgifter hör samordningen av Finlands EU-politik samt statens ägarpolitik och ägarstyrningen av de statsägda bolag som är underställda statsrådets kansli.

Statsrådets kansli tryggar statsministerns och regeringens verksamhetsförutsättningar under alla omständigheter.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Snellmansgatan 1 A

00170 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0245975-5

Telefon
Växel
+358 29516001 
(lna/msa)

Postadress

PL 23

00023 Statsrådet