suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Statsrådets kansli

Begäran om information och handlingar till ministerierna

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Var och en har rätt att ta del av offentliga myndighetshandlingar och andra upptagningar. Detta innebär rätt att få information om existensen av och innehållet i en handling eller upptagning. Begäran om information går till statsrådets kanslis enhet för informationshantering. Ministeriet kan svara på en begäran om information endast i det fall att avsändaren har lämnat sina kontaktuppgifter. Minis ...

Gör så här

Specificera din begäran om information så noga som möjligt, så att handlingen lätt kan hittas. Det lönar sig alltid att ange datum eller rubrik för handlingen, om du känner till dem. Om det inte är möjligt att specificera begäran, kan ministeriets enhet för informationshantering hjälpa till med användningen av sakregister.

Servicen tillhandahålls av

Statsrådets kansli

Ansvarig för tjänsten

Statsrådets kansli
Ansvarig för texten: Statsrådets kansli
Uppdaterad: 7.7.2021