suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Statsrådets kansli

Ansökan om förläning av en titel

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En titel är en offentlig belöning till en medborgare som gjort en insats för det finländska samhället. Det finns ungefär hundra titlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd. Titlarna förlänas av republikens president. En titelnämnd lämnar sitt utlåtande i titelärenden till presidenten. Den tekniska beredningen av titelnämndens framställningar sker vid statsrådets kansli.

Man ansöker om förläning av en titel genom en skriftlig framställning som riktas till republikens president. Framställningen kan göras av enskilda personer, sammanslutningar eller både enskilda personer och sammanslutningar. Framställningen om förläning av en titel ska också innehålla en motivering.

Framställningen kan formuleras fritt eller göras på en elektronisk blankett på webben. Till framställningen ska bifogas en undertecknad förbindelse att betala skatten för titeln samt den berörda personens samtycke till att uppgifter inhämtas från myndigheterna.

Den titel som söks ska i mån av möjlighet återspegla personens livsverk. En titel medför inga rättigheter eller skyldigheter. Det ska betalas skatt för titeln.

På grund av det relativt omfattande och tidskrävande remissförfarandet kan handläggningstiden för framställningar vara upp till nio månader. Titelnämnden behandlar framställningar om förläning av en titel vanligen två gånger om året.

Gör så här

Man ansöker om förläning av en titel genom en skriftlig framställning som riktas till republikens president. Framställningen kan göras av enskilda personer, sammanslutningar eller både enskilda personer och sammanslutningar. Framställningen kan formuleras fritt eller göras på en elektronisk blankett på webben.

Till framställningen ska bifogas en undertecknad förbindelse att betala skatten för titeln samt den berörda personens samtycke till att uppgifter inhämtas från myndigheterna. Närmare anvisningar om hur man gör framställningar om förläning av en titel finns i statsrådets kanslis anvisning om förfarandena i titelärenden.

Den fritt formulerade framställningen med bilagor eller bilagorna till en elektronisk framställning ska undertecknas och lämnas in till statsrådets registratorskontor.

För vem och på vilka villkor

Till framställningen ska bifogas den berörda personens samtycke till att uppgifter inhämtas från myndigheterna. I och med att en skatt ska betalas för titeln ska till framställningen också bifogas en förbindelse att betala skatten.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Det ska betalas skatt för titeln. Skattebeloppet varierar beroende på vilken av de sexton skattegrupperna titeln ingår i.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avStatsrådets kansli
Ansvarig för tjänstenStatsrådets kansli
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Statsrådets kansli
Uppdaterad: 7.7.2021