suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Statsrådets kansli

Ansökan om förläning av en titel

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En titel är en offentlig belöning till en medborgare som gjort en insats för det finländska samhället. Det finns ungefär hundra titlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd. Titlarna förlänas av republikens president. En titelnämnd lämnar sitt utlåtande i titelärenden till presidenten. Den tekniska beredningen av titelnämndens framställningar sker vid statsrådets kansli.

Man ansöker om för ...

Gör så här

Man ansöker om förläning av en titel genom en skriftlig framställning som riktas till republikens president. Framställningen kan göras av enskilda personer, sammanslutningar eller både enskilda personer och sammanslutningar. Framställningen kan formuleras fritt eller göras på en elektronisk blankett på webben.

Till framställningen ska bifogas en undertecknad förbindelse att betala skatten för titeln samt den berörda personens samtycke till att uppgifter inhämtas från myndigheterna. Närmare anvisningar om hur man gör framställningar om förläning av en titel finns i statsrådets kanslis anvisning om förfarandena i titelärenden.

Den fritt formulerade framställningen med bilagor eller bilagorna till en elektronisk framställning ska undertecknas och lämnas in till statsrådets registratorskontor.

För vem och på vilka villkor

Till framställningen ska bifogas den berörda personens samtycke till att uppgifter inhämtas från myndigheterna. I och med att en skatt ska betalas för titeln ska till framställningen också bifogas en förbindelse att betala skatten.

Servicen tillhandahålls av

Statsrådets kansli

Ansvarig för tjänsten

Statsrådets kansli
Ansvarig för texten: Statsrådets kansli
Uppdaterad: 7.7.2021