suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Nödcentralsverket

Organisation

Alternativt namn 112

I Finland finns ett nödnummer, 112, för brådskande nödsituationer.

Nödcentralsverket är ett riksomfattande ämbetsverk som är underställt inrikesministeriet och fungerar enligt en nätverksbaserad verksamhetsmodell. Nödcentralsverket har enligt lag i uppgift att ta emot och bedöma nödsamtal i samband med nödsituationer samt förmedla uppdrag som kräver omedelbara åtgärder till räddningsväsendet, polisen eller social- och hälsovårdsmyndigheterna.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler