suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Nödcentralsverket

Förhandsregistreringstjänst för nödtextmeddelande

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Nödcentralsverket informerar om använding av nödtext meddelande separat.

Användningen av nödtextmeddelandetjänsten förutsätter att användaren registrerar sig. Förhandsregistrering har i samband med lagberedningen ansetts nödvändigt för att undvika ofog mot systemet och för att säkerställa servicen.

I lagen bestäms de uppgifter som ska registreras i samband med förhandsregistreringen:

1) använda ...

Gör så här

Nödanmälan per textmeddelande

Användningen av nödtextmeddelanden riktar sig främst till personer som inte kan höra eller producera tal.

I en nödsituation är det alltid bra att ringa till 112, om det är möjligt. Ett telefonsamtal är tekniskt sett ett säkrare alternativ än ett textmeddelande, eftersom det till exempel kan förekomma fördröjningar i förmedlingen av textmeddelanden eller telefonens minne kan vara fullt.

Nödcentraloperatören frågar den hjälpbehövande om samma grundläggande information i nödtextmeddelandena som under ett nödsamtal och gör en lagenlig riskbedömning av förmedlingen av hjälp. För att säkra snabb hjälp är det bäst att skicka så mycket information som möjligt redan i det första textmeddelandet.

Efter det första meddelandet frågar nödcentralsoperatören efter nödvändiga tilläggsuppgifter.

För vem och på vilka villkor

Om användaren inte är registrerad

Utan förhandsregistrering anländer nödtextmeddelandet inte till kön för nödmeddelanden.

En användare som inte är registrerad får efter att ha skickat nödtextmeddelandet ett automatiskt svarsmeddelande där kunden ges anvisningar för registrering.

Begränsningar för nödtextmeddelanden

Nödtextmeddelanden kan inte prioriteras i operatörernas kommunikationsnät på samma sätt som nödsamtalstrafiken. Därför kan det förekomma fördröjningar i förmedlingen av textmeddelanden och det garanteras inte heller att de snabbt når fram till nödcentralen. Fördröjningar kan förekomma till exempel under högtider eller tidpunkter när textmeddelandetrafiken är livlig.

Som textmeddelanden betraktas endast sådana textmeddelanden som avses i informationssamhällsbalken, inte t. ex. whatsapp-meddelanden.

Det går i inte att skicka nödtextmeddelanden från en telefon som saknar SIM-kort. Om telefonens minne är fullt, kan kundens telefon inte nödvändigtvis ta emot textmeddelanden. Då är en konversation via textmeddelanden mellan nödcentralen och kunden inte möjlig.

Textmeddelanden från telefoner med utländskt abonnemang förmedlas inte till nödcentraler i Finland.

Om saldot i en telefon med förbetalt abonnemang (prepaid) tar slut hindrar det inte användaren från att skicka ett sms till 112.

Endast en fysisk person kan skicka ett nödtextmeddelande. Meddelanden som producerats av larmanläggningar eller motsvarande anordningar styrs inte till nödnumret 112.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Nödcentralsverket

Ansvarig för tjänsten

Nödcentralsverket
Ansvarig för texten: Nödcentralsverket
Uppdaterad: 17.3.2023