suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Nödcentralsverket

ILMO-kundsystemet

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En brandlarmanläggning som kopplats till Nödcentralsverket är en anläggning som automatiskt och omedelbart slår larm lokalt och till nödcentralen om brandtillbud och fel som äventyrar anläggningens funktionsberedskap. Endast anläggningar som är godkända av ett besiktningsorgan kopplas till Nödcentralsverkets övervakning.

Enligt lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) får brottslarmanläggnin ...

Gör så här

Nödcentralsverkets register över larmanläggningar är avsett för de kunder som har brand- och brottslarmanläggningar och vars utrustning är ansluten eller ska anslutas till nödcentralsdatasystemet.

Det är möjligt att sköta ärenden för ett företags eller samfunds räkning i tjänsten Nödcentralsverkets register över larmanläggningar om

  • du är företagets VD, näringsidkare, styrelseordförande i ett aktiebolag eller styrelseordförande i en förening
  • du har fått en av följande fullmakter från en representant för företaget: skötsel av avtal för larmanläggning.

En privat näringsidkare kan ge fullmakt själv i sitt eget företags namn, eftersom han representerar sitt företag ensam.

Befullmäktigande för ett företags räkning som införts i handelsregistret kan göras av

  • företagets verkställande direktör eller vice verkställande direktör ensam
  • företagets namntecknare som införts i handelsregistret och som har rätt att ensam företräda företaget
  • alla de styrelseledamöter i företaget tillsammans som finns antecknade i handelsregistret
  • antingen ordföranden och en styrelseledamot tillsammans eller två styrelseledamöter tillsammans enligt de i handelsregistret antecknade bestämmelserna om företrädande
  • en person som företaget har gett fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt för denna uppgift i Suomi.fi-fullmakter.

För vem och på vilka villkor

Företag och samfund som sköter ärenden i ILMO-kundsystemet (FO-nummer). Tjänsten kan kräva fullmakt. Ge fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter https://www.suomi.fi/fullmakter, namn på fullmaktsärende: underhåll av avtal om larmanordningar.

Personkunder och utländska företag sköter ärenden med separata blanketter enligt anvisning på 112.fi/sv/brand-och-brottslarmanlaggningar.

Servicen tillhandahålls av

Nödcentralsverket

Ansvarig för tjänsten

Nödcentralsverket
Ansvarig för texten: Nödcentralsverket
Uppdaterad: 23.12.2021