suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Nödcentralsverket

Gör ett nödmeddelande

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

NÖDNUMRET 112

I Finland används endast ett nödnummer, 112. Man ska alltid ringa nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljön hotas eller är i fara, eller om det finns skäl att misstänka detta. Ett nödmeddelande kan vid behov sändas per SMS till nödnumret 112. Nödtextmeddelanden kan endast sändas i akuta nödsituationer då det föreligger fara för liv, ...

Gör så här

När ska du ringa 112?

• När du möter en nödsituation eller har ett brådskande behov av att få myndighetshjälp till platsen.

• När du vet eller misstänker att det föreligger fara för liv, hälsa, egendom eller miljön.

När ska du inte ringa 112?

• om situationen inte är brådskande

• i syften gällande frågor eller förfrågningar

• vid störningar då ingen är i fara: strömavbrott, trafikstockningar.

När du ringer nödnumret 112:

• svara på frågorna

• handla enligt de givna instruktionerna

• avsluta samtalet först när du får tillåtelse.

###

Kom ihåg

Du kan ringa nödnumret 112 avgiftsfritt från vilken telefon som helst utan riktnummer.

Du kan också ringa nödnumret 112 från ett utländskt mobiltelefonabonnemang. Inte heller då behöver du ett särskilt riktnummer, det räcker att knappa in 112.

Om nödnumret är upptaget, avsluta inte samtalet. Du hör ett band där du uppmanas vänta en stund på linjen. Nödcentralen svarar på nödsamtalen så snabbt som möjligt och alltid i den ordning samtalen kommer.

Det är bra om den som ringer ett nödsamtal kan ange sin position. Gatuadressen och kommunen är de viktigaste positionsuppgifterna i en nödsituation.

Felaktig användning av nödnumret eller falskt alarm kan bestraffas.

Ett nödmeddelande kan vid behov sändas per SMS till nödnumret 112. Tjänsten för nödtextmeddelanden är främst avsedd för personer som har nedsatt hörsel eller talhämning. Ett nödtextmeddelande kan endast sändas från ett telefonnummer som har registrerats på förhand. Förhandsregistreringen kan göras på webbplatsen suomi.fi.

För vem och på vilka villkor

Ett nödtextmeddelande kan endast sändas från ett telefonnummer som har registrerats på förhand. Förhandsregistreringen kan göras på webbplatsen suomi.fi.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hittade du informationen du sökte på den här sidan? Denna webbplats är en del av Europas portal Your Europe. Ge respons via Europeiska kommissionens responsblankett.

Servicen tillhandahålls av

Nödcentralsverket

Ansvarig för tjänsten

Nödcentralsverket
Ansvarig för texten: Nödcentralsverket
Uppdaterad: 1.12.2022