suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företagarens färdigheter

När du grundar ett företag måste du ha tillräckligt med kunskaper och yrkesskicklighet om din bransch. Skaffa dig också de färdigheter som företagare som behövs. Utveckla hela tiden dina yrkes- och företagarfärdigheter så att ditt företag hålls med i utvecklingen.

Kännedom om branschen

Som företagare behöver du en stark kompetens och yrkesskicklighet i den bransch ditt företag verkar. Du har kanske samlat på dig kunskaper genom lönearbete, hobbyer eller studier.

Om du känner till branschen bra, behärskar du verksamhetssätten och teknologin i branschen. Vanligtvis har du redan kontakter till andra aktörer och kunder i branschen. Dessutom förstår du de problem som är mest typiska för branschen.

Företagarens färdigheter

Som företagare behöver du naturligtvis också företagarfärdigheter. Du måste bland annat förstå principerna för företagsverksamhet och ekonomiförvaltning samt känna till dina skyldigheter som företagare. Du måste också kunna utveckla dina idéer, planera ditt företags verksamhet och leda dina underordnade.

Du kan sänka tröskeln för att bli företagare till exempel genom att avlägga en företagarexamen. En företagarkurs eller andra företagarstudier kan också vara ett krav för att söka startpeng.

Utvecklas som företagare

Som företagare måste du hela tiden utveckla dina yrkesfärdigheter, se till att ditt företag hålls konkurrenskraftigt och hitta nya lösningar för din affärsverksamhet. Fort- och påbyggnadsutbildningarna inom din bransch ger dig nya perspektiv som gynnar din företagsverksamhet.

Dessutom lönar det sig för dig att utveckla och upprätthålla din företagarkompetens med hjälp av olika kurser, träningar och andra företagarstudier.Öppnas i ett nytt fönster.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 22.3.2019