suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Työsuhteen tai virkasuhteen purku ilman irtisanomisaikaa

Työsuhde voidaan purkaa vain erittäin painavista syistä ilman irtisanomisaikaa. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi työntekijän työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä.

Jos olet ollut poissa töistä vähintään seitsemän työpäivää ilmoittamatta työnantajallesi pätevää syytä poissaolollesi, työsuhteesi voidaan katsoa purkautuneeksi poissaolosi alkamisesta lukien.

Sinä voit purkaa työsopimuksesi päättymään heti ilman irtisanomisaikaa, jos työnantajasi rikkoo ja laiminlyö työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan.

Valtiolla ja kunta-alalla työnantaja voi purkaa virkamiehen virkasuhteen, jos virkamies törkeästi rikkoo tai laiminlyö virkavelvollisuuksiaan.

Koeaikana sekä sinä että työnantajasi voitte purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Sopimusta ei kuitenkaan saa purkaa epäasiallisilla tai syrjivillä perusteilla, joita ovat esimerkiksi lyhytkestoinen sairaus tai raskaus.


Tekstistä vastaavat: Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Valtion työmarkkinalaitos VTML
Päivitetty: 11.12.2018