suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Irtisanomisaika

Työnantajan on noudatettava seuraavia irtisanomisaikoja, ellei työ- tai virkaehtosopimuksessa tai työsopimuksessa ole sovittu toisin: 

  • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään vuoden
  • 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut 1–4 vuotta
  • 2 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut 4–8 vuotta
  • 4 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut 8–12 vuotta
  • 6 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta.

Työntekijän on noudatettava seuraavia irtisanoutumisaikoja, ellei työ- tai virkaehtosopimuksessa tai työsopimuksessa ole sovittu toisin: 

  • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta
  • 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta. 

Työnantaja voi irtisanoa virkamiehen virkasuhteen samoilla perusteilla kuin työntekijän työsuhteen. Jos virkamiehen irtisanominen todetaan muutoksenhaun johdosta laittomaksi, virkasuhde jatkuu katkeamatta toisin kuin työsuhde.


Tekstistä vastaavat: Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Valtion työmarkkinalaitos VTML
Päivitetty: 11.12.2018