suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Irtisanominen

Työntekijänä saat irtisanoa työsopimuksesi ilman, että sinun täytyy ilmoittaa irtisanoutumisen syytä työnantajallesi.

Irtisanoessaan työsopimuksen sekä työnantajan että työntekijän tulee noudattaa työsopimuslain, työehtosopimuksen tai työsopimuksen mukaista irtisanomisaikaa.

Työsopimus päättyy irtisanomisajan päätyttyä. Työntekijällä on irtisanomisaikana normaali työntekovelvoite.


Tekstistä vastaavat: Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Valtion työmarkkinalaitos VTML
Päivitetty: 13.6.2022