suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Työtodistus

Kun työsuhteesi päättyy, sinulla on oikeus pyytää työnantajaltasi kirjallinen todistus työsuhteesi kestosta ja työtehtäviesi laadusta. 

Jos itse pyydät, työtodistuksessa on mainittava myös työsuhteesi päättymisen syy sekä arvio työtaidoistasi ja käytöksestäsi.

Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus, jos sitä pyydetään kymmenen vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Todistusta työntekijän työtaidoista ja käytöksestä on kuitenkin pyydettävä viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.


Tekstistä vastaavat: Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönantaja, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Valtion työmarkkinalaitos VTML
Päivitetty: 11.12.2018