suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fullmakter

I Suomi.fi-fullmakter kan privatpersoner, företag och samfund ge en någon annan fullmakt att sköta ärenden på deras vägnar.
En fullmakt är ett elektroniskt befullmäktigande vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret. Om du vill uträtta ärenden för någon annans räkning i tjänster som utnyttjar Suomi.fi-fullmakter kontrolleras dina giltiga fullmakter i fullmaktsregistret.
När du ger en fullmakt identifierar du dig först i Suomi.fi med dina egna personliga identifieringsverktyg och väljer till vems fullmakter du vill övergå. Därefter väljer du en eller flera fullmaktstagare och de ärenden som de kan sköta. Fullmakten gäller under den tid du bestämmer. När du begär fullmakt börjar den gälla först när fullmaktstagaren har godkänt fullmakten.

Fullmakt med ansökan

Om ett företag, en förening, ett annat samfund eller en person inte på egen hand kan ge fullmakt i Suomi.fi-fullmakter, kan myndigheten registrera fullmakterna på ansökan.