suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Utlämnande av personuppgifter ur befolkningsdatasystemet

Du kan förbjuda att dina uppgifter lämnas ut från befolkningsdatasystemet på Suomi.fi:s sida PersonuppgifterÖppnas i ett nytt fönster. när du har fyllt femton år. Du kan också tillåta att dina uppgifter lämnas ut på nytt.

På sidan för personuppgifter kan du enbart förbjuda utlämnande av dina uppgifter från befolkningsdatasystemet. Om du vill förbjuda att dina uppgifter lämnas ut från andra myndigheters, företags eller föreningars register ska du kontakta upprätthållaren av ifrågavarande register.

Till vem lämnas mina uppgifter ut?

Uppgifter i befolkningsdatasystemet lämnas i regel ut endast till organisationer som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har beviljat tillstånd att använda uppgifterna. 

  • Olika organisationer inom den offentliga förvaltningen använder och upprätthåller också själva uppgifterna i befolkningsregistret.
  • Dina uppgifter överlåts också till företag och andra privata aktörer. Företagen uppdaterar till exempel sina kundregister med uppgifter från befolkningsdatasystemet. 

Till exempel lämnas uppgifter om ditt trossamfund ut till Skatteförvaltningen. Du behöver inte själv meddela skattebyrån om att du utträtt ur kyrkan, utan detta beaktas automatiskt i beskattningen. Beskattningen för följande år bestäms utifrån de uppgifter som gällde årets sista dag.

Se en mer detaljerad lista över aktörer som utnyttjar befolkningsdatasystemets uppgifter på sidan Utlämnande av uppgifter ur befolkningsdatasystemet (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata)Öppnas i ett nytt fönster..


Uppdaterad: 26.5.2023