suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Allmän information om egna uppgifter i register

I avsnittet Mina uppgifter kan du se vilka uppgifter om dig som har sparats i olika register inom den offentliga förvaltningen när du identifierar dig i Suomi.fi med ett finländskt identifieringsverktyg. Registeruppgifterna innehåller ett sammandrag av uppgifter som den personuppgiftsansvariga har valt ut. I samband med registeruppgifterna hittar du också anvisningar om hur du korrigerar dina registeruppgifter om du upptäcker fel. 

Du måste identifiera dig i Suomi.fi för att kunna se dina registeruppgifter.

Observera att du inte kan använda avsnittet Mina uppgifter i Suomi.fi som officiellt intyg. Du kan beställa ett officiellt intyg över dina uppgifter från den myndighet som upprätthåller registret.

Gå till avsnittet Mina uppgifterÖppnas i ett nytt fönster.

I Suomi.fi ser du uppgifter från följande register:

  • personuppgifter i befolkningsdatasystemet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
  • fastighetsdatasystemet, Lantmäteriverket 
  • handelsregistret, Patent- och registerstyrelsen
  • föreningsregistret och registret över religionssamfund, Patent- och registerstyrelsen
  • uppgifter om fordon och farkoster, Traficom
  • körkortsuppgifter, Traficom
  • kontrollera den egna arbetspensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen
  • uppgifter om studierätt och utbildning, Utbildningsstyrelsen

I avsnittet Mina uppgifter ser du en lista över alla register, även om de inte nödvändigtvis innehåller uppgifter om dig.

Den personuppgiftsansvarige väljer vilka uppgifter från registret som syns i Suomi.fi-webbtjänsten. Registren kan också innehålla annan information om dig än den du ser i Suomi.fi.


Uppdaterad: 4.12.2023