suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Personuppgifter i befolkningsdatasystemet

I personuppgifter-registret ser du dina uppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet. 

Befolkningsdatasystemet, dvs. BDS, är ett riksomfattande basregister som innehåller

  • personuppgifter om finska medborgare bosatta både i Finland och utomlands
  • personuppgifter om utländska medborgare bosatta i Finland eller som har annan tillräcklig anknytning till det finländska samhället
  • uppgifter om fastigheter, byggnader och lägenheter.

Kontrollera dina uppgifter som har registrerats i befolkningsdatasystemet på sidan Personuppgifter.