suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Stark autentisering för nätärenden

De elektroniska ärendetjänsterna som tillhandahålls av organisationer inom den offentliga förvaltningen i Finland kräver i regel stark autentisering för att kunna säkerställa användarens identitet. Suomi.fi-tjänsten innehåller också sådant som endast visas för identifierade användare. 

Det är tryggt att använda Suomi.fi-identifikation eftersom du kan själv välja vilka av de tillgängliga identifieringssätten du vill använda och dina identifikationsuppgifter förmedlas över en skyddad förbindelse. Identifieringstjänsten behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och ombesörjer ditt integritetsskydd.  

Dataskyddsbeskrivningen för Suomi.fi-identifikations transaktionsregister visar vilka uppgifter som sparas i Suomi.fi-identifikation i samband med identifieringen. 

I dataskyddsbeskrivningen för Suomi.fi-webbtjänsten redogörs det för vilka uppgifter som sparas i Suomi.fi-webbtjänsten i samband med identifieringen.