suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att uträtta ärenden åt barnet med fullmakt

Om det i en e-tjänst är möjligt att uträtta ärenden för en minderårig med en fullmakt som getts i Suomi.fi-fullmakter, kan alla vårdnadshavarna gemensamt befullmäktiga till exempel

  • en av vårdnadshavarna eller en nära släkting att uträtta sådana ärenden gällande den minderåriga som kräver samtycke av alla vårdnadshavare
  • någon av vårdnadshavarna at uträtta den minderårigas ärenden till exempel trots begränsningarna i ett avtal om delad vårdnad eller spärrmarkering för vårdnadshavare
  • en nära släkting att titta på den minderårigas uppgifter i de e-tjänster där det är möjligt.

Observera att 

  • om alla vårdnadshavares samtycke krävs för att uträtta ärenden, ska även en ensamförsörjare ge sig själv fullmakt att hantera barnets ärenden
  • e-tjänsten dessutom kan ha begränsat att endast den officiella vårdnadshavaren får uträtta ärenden med fullmakten 
  • e-tjänsten dessutom kan ha ställt upp en åldersgräns för en minderårig för vars räkning man kan uträtta ärenden med fullmakt.

sidan Att ge fullmakter som person hittar du anvisningar om hur vårdnadshavare kan ge fullmakter på egen hand eller med hjälp av en tjänsteman.


Uppdaterad: 8.12.2022