suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Niuvanniemi sjukhus

webbplatsen niuva.fi

  • Webbsida

niuva.fi är Niuvanniemi sjukhus webbplats. Webbplatsen uppdateras av sjukhusets IT-serviceenhet i samarbete med verksamhetsenheterna. Webbplatsen erbjuds på finska, svenska och engelska.

På första sid ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Niuvanniemi sjukhus
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Niuvanniemi sjukhus
Uppdaterad: 4.9.2019