suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Niuvanniemi sjukhus

Undersökning och behandling av särskilt svårbehandlade minderåriga

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Undersöknings- och vårdenheten för särskilt svårbehandlade minderåriga vid Niuvanniemi sjukhus (NEVA) fungerar som ett tillägg i den kommunala hälsovården i situationer där specialiserade sjukvårdens eller barnskyddets enheter inte klarar av att försäkra minderåriga patienters fysiska och psykiska välmående och säkerhet mot sig själva och andra.

Minderåriga patienter kommer till avdelningen som planerat enligt bedömningen av hur akut vårdbehovet är. En läkarremiss riktas i första hand till avdelningens ansvarande överläkare. Remissen ska också innehålla information om betalningsförbindelsens preliminära varaktighet. En minderårig patient som kommer till NEVA-avdelningen ska ha ett ikraftvarande stängt beslut om vård.

Vårdperioden vid Niuvanniemi sjukhus NEVA-avdelning kan för svårartade psykiska symptom räcka till och med över ett år.

Vid NEVA-avdelningen uträttas av domstolen förordnade sinnesundersökningar av minderåriga gärningsmän samt vårdas minderåriga patienter som på beslut av Institutet för hälsa och välfärd (THL) skickats till vård oberoende av patientens vilja.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Vårddagarnas priser uppdateras på webbplatsen niuva.fi http://www.niuva.fi/toiminta/hinnasto.htm

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNiuvanniemi sjukhus
Ansvarig för tjänstenNiuvanniemi sjukhus
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Niuvanniemi sjukhus
Uppdaterad: 12.2.2021