suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Niuvanniemi sjukhus

Vård av svårskötta och/eller farliga patienter

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Niuvanniemi sjukhus är ett statligt mentalsjukhus där man, på framställning av ett sjukhus i sjukvårdsdistriktet, kan inta mentalsjuka och andra som lider av mentala störningar, om det är särskilt farligt eller svårt att vårda dem (mentalvårdslagen 6 §). Överläkaren på Niuvanniemi sjukhus fattar beslutet om att inta en patient till Niuvanniemi sjukhus. De patienter som blivit remitterade från kommunala sjukhus är ofta psykospatienter i det akuta skedet av sjukdomen, våldsamma och ofta rusmedelsmissbrukare. Den genomsnittliga vårdtiden för svårskötta patienter är cirka 4 år på Niuvanniemi sjukhus.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna för vårddagar uppdatears på webbplatsen niuva.fi https://www.niuva.fi/svenska/prislista.htm

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNiuvanniemi sjukhus
Ansvarig för tjänstenNiuvanniemi sjukhus
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Niuvanniemi sjukhus
Uppdaterad: 12.2.2021