suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Niuvanniemi sjukhus

Vård av patient som inte dömts

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Patienter som förordnats vård kommer till sjukhuset på beslut av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Sjukhusets chefsläkare beslutar när patienten kan intas på sjukhuset, så THL kan inte med sitt beslut orsaka att sjukhusplatserna överfylls. Chefsläkaren kan också enligt fall besluta att patienten inte intas överhuvudtaget, då söker THL en annan vårdplats för patienten. Fastän vården på sjukhuset vanligtvis följer mentalvårdslagens ”oberoende av patientens vilja”-bestämmelser strävar man efter att genomföra vården i samarbete med patienten så långt som möjligt. Bedömningen av vårdbehovet för patienter som inte dömts ges på statliga sinnessjukhus senast sex månader från att vården inletts i samarbete med den sjukhuskrets i vars område patientens hemort är. Den genomsnittliga vårdtiden för patienter som inte dömts är cirka 9 år på Niuvanniemi sjukhus.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Vårddagarnas priser uppdateras på webbplatsen niuva.fi http://www.niuva.fi/toiminta/hinnasto.htm

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNiuvanniemi sjukhus
Ansvarig för tjänstenNiuvanniemi sjukhus
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Niuvanniemi sjukhus
Uppdaterad: 12.2.2021