suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Niuvanniemi sjukhus

Sinnesundersökning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Sinnesundersökningspatienterna kommer till sjukhuset på förordnande av domstolen. Institutet för hälsa och välfärd (THL) anvisar den brottsåtalade den anstalt där sinnesundersökningen ska genomföras. Sjukhusets chefsläkare beslutar när patienten kan intas på sjukhuset, så THL kan inte med sitt beslut orsaka att sjukhusplatserna överfylls. Chefsläkaren kan också enligt fall besluta att patienten inte intas överhuvudtaget, då söker THL en annan undersökningsplats för patienten. Enligt mentalvårdslagen kan undersökningen ta högst två månader. På Niuvanniemi sjukhus genomförs undersökningen i genomsnitt på 53 dygn. En person i sinnesundersökning kan enligt mentalvårdslagen, oberoende av sin vilja, hållas kvar på sjukhuset men man strävar efter att i så hög grad som möjligt verkställa vården i samförstånd med patienten.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna för vårddagar uppdatears på webbplatsen niuva.fi https://www.niuva.fi/svenska/prislista.htm

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNiuvanniemi sjukhus
Ansvarig för tjänstenNiuvanniemi sjukhus
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Niuvanniemi sjukhus
Uppdaterad: 12.2.2021