suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Gentekniknämnden

Gentekniknämndens webbplats

  • Webbsida

På webbplatsen beskrivs gentekniknämndens sammansättning och uppgifter. På webbplatsen presenteras den inhemska lagstiftningen och EU-lagstiftningen om genteknik. På webbplatsen finns material riktat för verksamhetsidkare som har att göra med anmälningar och ansökningar om användning av genetiskt modifierade organismer.

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Gentekniknämnden
Uppdaterad: 2.5.2023