suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Gentekniknämnden

Ansökan om marknadsföring av en produkt som innehåller genetiskt modifierade organismer

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om du inom Europeiska unionen vill marknadsföra en produkt som innehåller levande genetiskt modifierade organismer, ska du lämna in en tillståndsansökan till den behöriga myndigheten i en medlemsstat. Om produkten inte är avsedd som livsmedel, foder eller läkemedel, ska ansökan om tillstånd lämnas i Finland in hos gentekniknämnden.

Gör så här

Om du planerar att lämna in en tillståndsansökan ska du kontakta gentekniknämnden.

För vem och på vilka villkor

Alla EU-medlemsstater deltar i behandlingen av ansökan och godkännandeprocessen tar i praktiken flera år. Om en produkt beviljas marknadsföringstillstånd är det alltid tidsbegränsat.

Om en näringsidkare är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland, krävs samma tillstånd för verksamheten som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Gentekniknämnden tar ut en avgift för behandlingen av ansökan.


Giltighetstid

Marknadsföringstillståndet för en produkt kan vara i kraft högst 10 år åt gången.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om genteknik (928/2004)

Statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen (1255/2018)

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer (1105/2019)

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGentekniknämnden
Ansvarig för tjänstenGentekniknämnden
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Gentekniknämnden
Uppdaterad: 3.8.2021