suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Förrättningar i anslutning till samfällda skogar

  • Webbsida

På webbsidan finns grundläggande information om samfällda områden och delägarlagets verksamhet. Det är möjligt att vid en lantmäteriförrättning slå samman flera samfällda områden. Ett samfällt område ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 29.10.2020