suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vårdvägen för ledprotespatienter

  • Tjänst
  • 26 kommuner
  • Offentlig tjänst

Ledproteskirurgi, dvs ledprotesoperationer av höft, knä och mindre leder, har inom huvudstadsregionen koncentrerats till Pejas sjukhus. På denna webbsida hittar du beskrivningar av patientens vårdväg.

Gör så här

Ansvarig för tjänsten

HUS Helsingfors universitetssjukhus
Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 7.3.2024