suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Utkomststöd

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Grundläggande utkomststöd ansöks vid FPA. Du kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd med samma ansökan, då FPA flyttar den över till kommunen.

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Utkomststödet är den socialskyddsförmån som ges i sista hand och det är avsett som tillfälligt stöd för personer och familjer med ekonomiska svårigheter.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 24.2.2024