suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förmånsbehandling

  • Serviceställe

Förmånsbehandling betjänar i frågor kring kompletterande utkomststöd.

Besöksadress

Storkärrskanten 1
00630 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 23.2.2024