suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vuxensocialarbete, västra 2

  • Serviceställe

Vuxensocialarbete, västra 2 betjänar i frågor kring kompletterande utkomststöd.

Besöksadress

Silvervägen 6
00440 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 13.2.2024